Logga in

Register

Logga in

Registrera

Målerås old glassworks was founded in 1890. This was the time when industrialism had seriously established itself in Sweden. In the village Målerås, solidarity and the spirit of new enterprise had an ordeal during the 1980s, when the glassworks was threatened by ”outside capital” take-over as well as by closing-down. In order to reassure the future of the village, Mats Jonasson and 15 of his craftsmen decided to buy the glassworks from the current owners, Kosta Glasswork. Of the 250 residents of the village, 80 decided to invest in the newly owned glassworks.

Since 1981, Mats Jonasson has been gathering capable and skilled people around him. This concentration has yielded results beyond expectation and inscribed the works in the Swedish glass history as one of the most successful. The production of glass reliefs, which has characterized the glassworks, has turned into a profitable business. Since 1981 the number of employees has increased from 15 to 50.
Mats Jonasson attracted attention very early on as a talented designer. He started to work as an apprentice engraver at the glassworks in 1959. Over the next few decades he worked with some of the most respected contemporary glass artists in Sweden. During this period, he developed that natural style of his which he’s since then perfected.

“Our forests have captured the hearts and minds of people since time immemorial”, says Mats. Inspired by the natural world around him, he has opened his mind to create his distinctive masterpieces in the finest Swedish crystal. Nowadays, this son of the glassworks is represented all over the world.

Målerås gamla glasbruk grundades 1890. Detta var den tid då industrialismen på allvar hade etablerat sig i Sverige. I byn Målerås hade solidaritet och andan i nyföretagandet en prövning under 1980-talet, då bruket hotades av “främmande kapital” övertagande samt genom nedläggning. För att försäkra framtid i byn bestämde Mats Jonasson och 15 av hans hantverkare till från de nuvarande ägarna, Kosta glasbruk köpa glasbruket. Av de 250 invånarna i byn beslöt 80 att investera i nya ägda glasbruk.

Sedan 1981 har Mats Jonasson samlat kapabla och kompetenta människor runt omkring honom. Denna koncentration har gett resultat över förväntan och inskriven verken i svenskt glas historien som en av de mest framgångsrika. Produktionen av glas reliefer, som har präglat glasbruk, har förvandlats till en lönsam affär. Sedan 1981 har antalet anställda ökat från 15 till 50.

Mats Jonasson uppmärksammades mycket tidigt som en begåvad designer. Han började arbeta som lärling gravör på glasbruket i 1959. Under de närmaste decennierna arbetade han med några av de mest respekterade samtida glaskonstnärer i Sverige. Under denna period utvecklade han att naturliga stil av hans som han är sedan dess fulländade.

Våra skogar har tagit till våra hjärtan och sinnen människor sedan urminnes tider “, säger Mats. Inspirerad av den naturliga världen omkring honom, han har öppnat hans sinne för att skapa sina distinkta mästerverk i finaste svenska kristallen. Numera är denna son av glasbruken representerade över hela världen.

Do you have any Questions?

Feel free to contact us

Contact Us
Back to Top